Pepino entero pelado

Presentaciones

  • Pepino bastón
  • Pepino brunoise
  • Pepino dado
  • Pepino entero pelado
  • Pepino laminado
1